248,00 SEK

Serviceavtal för 21days.se

Detta serviceavtal ("Avtalet") ingås mellan 21days.se ("Leverantören") och kunden ("Kunden") och beskriver villkoren under vilka tjänster relaterade till självutveckling och personlig tillväxt tillhandahålls.

  1. Tjänster: Leverantören åtar sig att tillhandahålla digitala kurser, böcker och coachning enligt beskrivning på 21days.se. Tjänsterna syftar till att främja personlig utveckling och välbefinnande.

  2. Åtaganden: Kunden åtar sig att följa eventuella instruktioner och övningar givna genom tjänsterna och betala för tjänsterna enligt överenskommen prislista.

  3. Betalning och Ångerrätt: Betalning sker i förskott via de betalningsmetoder som anges på webbplatsen. Kunden har rätt till ångerrätt enligt gällande konsumentlagstiftning.

  4. Integritet och Sekretess: Leverantören åtar sig att respektera och skydda kundens personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

  5. Ansvarsbegränsning: Leverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av användandet av tjänsterna, utöver vad som följer av tvingande lag.

  6. Giltighet och Ändringar: Avtalet träder i kraft vid beställning av tjänster och gäller tills vidare. Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i Avtalet, med förbehåll för att informera Kunden minst 30 dagar i förväg.

  7. Tvistlösning: Eventuella tvister som uppstår i anslutning till detta Avtal ska i första hand lösas genom samråd mellan parterna och, om detta misslyckas, enligt svensk lag vid svensk domstol.

Genom att använda tjänsterna på 21days.se, bekräftar Kunden sitt godkännande av detta Serviceavtal.

 

21 dagar om sorg - din guide vid förlust av Örjan Gruden

I boken "21 dagar om sorg - din guide vid förlust" av Örjan Gruden får du en djupgående och stöttande guide genom sorgens process. Örjan delar med sig av sina insikter och verktyg för att hjälpa dig hantera förlust och finna en väg framåt. Boken leder dig genom de olika stadierna av sorg med ett fokus på helande och acceptans. Beställ ditt exemplar och upplev hur Örjans råd kan stödja dig i denna svåra tid - en resurs du inte vill vara utan.
  
Om ni föredrar det går det också bra att betala med Swish. Då behöver ni swisha 248 SEK till nr 123 302 74 89 och skriva er adress som meddelande (man kan högst skriva 50 tecken så om adressen är väldigt lång kan ni skriva exempelvis A Andersson istället för Anders Andersson). Vid Swishbetalning behöver ni inte fylla i formuläret ovan.